Postup výstavby

04.04.2014 - Armování stěn 2.NP

04.04.2014 - armování stěn 2.NP, objekt A

04.04.2014 - armování stěn 2.NP, objekt A

01.04.2014 - Betonáž stropu nad 1.NP

01.04.2014 - betonáž stropu nad 1.NP, objekt A

01.04.2014 - betonáž stropu nad 1.NP, objekt A

01.04.2014 - armování stropu nad 1.NP, objekt B

01.04.2014 - armování stropu nad 1.NP, objekt B

31.03.2014 - Armování stropů

31.03.2014 - armování stropu 1. NP, objekt A

31.03.2014 - armování stropu 1. NP, objekt A

31.03.2014 - armování stropů 1. NP, objekty A a B

31.03.2014 - armování stropů 1. NP, objekty A a B

31.03.2014 - armování stropu 1. NP, objekt B

31.03.2014 - armování stropu 1. NP, objekt B

31.03.2014 - armování stropu 1. NP, objekt B

31.03.2014 - armování stropu 1. NP, objekt B

31.03.2014 - armování stropů 1. NP, objekty A a B

31.03.2014 - armování stropů 1. NP, objekty A a B

21.03.2014 - Bednění stropu

21.3.2014 - hydroizolace 1.NP, objekt A

21.3.2014 - hydroizolace 1.NP, objekt A

21.3.2014 - bednění stropu 1. NP, objekt A

21.3.2014 - bednění stropu 1. NP, objekt A

21.3.2014 - bednění stropu 1.NP, objekt A

21.3.2014 - bednění stropu 1.NP, objekt A

18.03.2014 - Železobetonové stěny

18.3.2014 - železobetonové stěny objektu A, 1.NP

18.3.2014 - železobetonové stěny objektu A, 1.NP

18.3.2014 - železobetonové stěny objektu A, 1.NP

18.3.2014 - železobetonové stěny objektu A, 1.NP

18.3.2014 - armování stěn objektu B, 1.NP

18.3.2014 - armování stěn objektu B, 1.NP

12.03.2014 - Základová deska - 1.NP

12.3.2014 - objekt A, bednění terasy 1.NP

12.3.2014 - objekt A, bednění terasy 1.NP

12.3.2014 - základová deska - 1.NP

12.3.2014 - základová deska - 1.NP

12.3.2014 - výhled z terasy, 1.NP, objekt A

12.3.2014 - výhled z terasy, 1.NP, objekt A

10.03.2014 - Bednění základů

10.3.2014 - Objekt A - bednění, základový pas 1.NP

10.3.2014 - Objekt A - bednění, základový pas 1.NP

10.3.2014 - objekt A, bednění základů 1.NP

10.3.2014 - objekt A, bednění základů 1.NP

10.3.2014 - objekt A, příprava pro zákl.desku 1.NP

10.3.2014 - objekt A, příprava pro zákl.desku 1.NP

10.3.2014 - objekt A, základové pasy 1.NP

10.3.2014 - objekt A, základové pasy 1.NP

10.3.2014 - objekt B, bednění základů 1.NP

10.3.2014 - objekt B, bednění základů 1.NP

10.3.2014 - objekt B, základové pasy 1.NP

10.3.2014 - objekt B, základové pasy 1.NP

01.03.2014 - Vztyčení jeřábu

1.3.2014 - Vztyčení jeřábu, práce na skeletu objektu "A"

1.3.2014 - Vztyčení jeřábu, práce na skeletu objektu "A"

1.3.2014 - základy objektu "A"

1.3.2014 - základy objektu "A"

24.01.2014 - Výkop ražební štoly

24.1.2014 - Ražba štoly pro přeložku kanalizace

24.1.2014 - Ražba štoly pro přeložku kanalizace

24.1.2014 - výkop kanalizace - přípojka objektu A

24.1.2014 - výkop kanalizace - přípojka objektu A

24.1.2014 - výkop ražební štoly pro přeložku kanalizace

24.1.2014 - výkop ražební štoly pro přeložku kanalizace

06.12.2013 - Pokládka ležaté kanalizace

6.12.2013 - pokládka ležaté kanalizace, budova „A“

6.12.2013 - pokládka ležaté kanalizace, budova „A“

-->