Postup výstavby

11.08.2014 - Montáž okenních rámů

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014 - montáž okenních rámů, budovy A a B

11.08.2014

11.08.2014

11.08.2014

11.08.2014

15.07.2014 - Instalace rozvodů vody a kanalizace

15.07.2014 - instalace rovodů vody a kanalizace, budova A

15.07.2014 - instalace rovodů vody a kanalizace, budova A

15.07.2014 - instalace rovodů VZT a klimatizace, budova A

15.07.2014 - instalace rovodů VZT a klimatizace, budova A

15.07.2014 - instalace rovodů VZT a klimatizace, budova A

15.07.2014 - instalace rovodů VZT a klimatizace, budova A

15.07.2014 - instalace rovodů VZT a klimatizace, budova A

15.07.2014 - instalace rovodů VZT a klimatizace, budova A

27.06.2014 - Vyzdívání vnitřních příček objekt B

27.06.2014 - vyzdívání vnitřních příček objekt B

27.06.2014 - vyzdívání vnitřních příček objekt B

27.06.2014 - vyzdívání vnitřních příček objekt B

27.06.2014 - vyzdívání vnitřních příček objekt B

27.06.2014 - vyzdívání vnitřních příček objekt B

27.06.2014 - vyzdívání vnitřních příček objekt B

27.06.2014 - vyzdívání vnitřních příček objekt B

27.06.2014 - vyzdívání vnitřních příček objekt B

24.06.2014 - Dokončená hrubá stavba objektu A

24.06.2014 - dokončená hrubá stavba objektu A

24.06.2014 - dokončená hrubá stavba objektu A

24.06.2014 - izolace střechy objekt A

24.06.2014 - izolace střechy objekt A

24.06.2014 - dokončená hrubá stavba objekt B

24.06.2014 - dokončená hrubá stavba objekt B

24.06.2014 - izolace střechy objekt B

24.06.2014 - izolace střechy objekt B

17.06.2014 - Dokončování střechy, objekt A

17.06.2014 - dokončování střechy, objekt A

17.06.2014 - dokončování střechy, objekt A

17.06.2014 - betonáž střechy, objekt B

17.06.2014 - betonáž střechy, objekt B

17.06.2014 - základové pasy, objekt C

17.06.2014 - základové pasy, objekt C

17.06.2014 - základové pasy, objekt C

17.06.2014 - základové pasy, objekt C

04.06.2014 - Výhledy

04.06.2014 - armování a bednění stropu 4. NP - objekt B

04.06.2014 - armování a bednění stropu 4. NP - objekt B

04.06.2014 - vyzdívání příček 1. NP, obejkt A

04.06.2014 - vyzdívání příček 1. NP, obejkt A

04.06.2014 - výhled z ZZ u OP bytu A3

04.06.2014 - výhled z ZZ u OP bytu A3

04.06.2014 - výhled z ZZ u lož. bytu A3

04.06.2014 - výhled z ZZ u lož. bytu A3

04.06.2014 - výhled z bytu A2 v 1.NP

04.06.2014 - výhled z bytu A2 v 1.NP

04.06.2014 - výhled z terasy bytu A5

04.06.2014 - výhled z terasy bytu A5

04.06.2014 - výhled z OP bytu A5

04.06.2014 - výhled z OP bytu A5

04.06.2014 - výhled z OP bytu A1

04.06.2014 - výhled z OP bytu A1

04.06.2014 - výhled z OP bytu A2

04.06.2014 - výhled z OP bytu A2

04.06.2014 - výhled z OP bytu A3

04.06.2014 - výhled z OP bytu A3

19.05.2014 - Betonáž stěn 4. NP

19.05.2014 - betonáž stěn 4. NP - objekt A

19.05.2014 - betonáž stěn 4. NP - objekt A

19.05.2014 - armování a bednění stropu 3. NP - objekt B

19.05.2014 - armování a bednění stropu 3. NP - objekt B

19.05.2014 - objekty A a B z ptačí perspektivy

19.05.2014 - objekty A a B z ptačí perspektivy

19.05.2014 - výhled z objektů A a B

19.05.2014 - výhled z objektů A a B

13.05.2014 - Armování a bednění stropu 3. NP

13.05.2014 - armování a bednění stropu 3. NP - objekt Ar

13.05.2014 - armování a bednění stropu 3. NP - objekt Ar

13.05.2014 - objekt A - pohled z ulice Nad Zlíchovem

13.05.2014 - objekt A - pohled z ulice Nad Zlíchovem

13.05.2014 - železobetovové stěny 3. NP - objekt B

13.05.2014 - železobetovové stěny 3. NP - objekt B

13.05.2014 - objekty A a B - pohled z ulice Nad Zlíchovem

13.05.2014 - objekty A a B - pohled z ulice Nad Zlíchovem

06.05.2014 - Armování a bednění stěn 3. NP

06.05.2014 - armování a bednění stěn 3. NP - objekty A, B

06.05.2014 - armování a bednění stěn 3. NP - objekty A, B

06.05.2014 - armování a bednění stěn 3. NP - objekt A

06.05.2014 - armování a bednění stěn 3. NP - objekt A

06.05.2014 - armování stěn 3. NP - objekt B

06.05.2014 - armování stěn 3. NP - objekt B

06.05.2014 - armování stěn 3. NP - objekt B

06.05.2014 - armování stěn 3. NP - objekt B

10.04.2014 - Bednění stropu 2. NP

10.04.2014 - bednění stropu 2. NP - objekt A

10.04.2014 - bednění stropu 2. NP - objekt A

10.04.2014 - bednění stropu 2. NP - objekt A

10.04.2014 - bednění stropu 2. NP - objekt A

10.04.2014 - bednění stropu 2. NP - objekt A

10.04.2014 - bednění stropu 2. NP - objekt A

10.04.2014 - armování a bednění stěn 2. NP - objekt B

10.04.2014 - armování a bednění stěn 2. NP - objekt B

10.04.2014 - armování a bednění stěn 2. NP - objekt B

10.04.2014 - armování a bednění stěn 2. NP - objekt B

-->